profile picture

THREAT-DEFUSER
Hybrid warfare and a plan to safeguard societies

Results of the Threat-Defuser project

Interviews

Videos

Webinar om desinformasjon: Hvordan styrke vår evne til å oppdage, varsle og motvirke?. 11.11.2020.

Articles

Scholarly presentations

How to register results for the THREAT-DEFUSER team